Wednesday, May 8, 2013

ආදරය ..........ගමන ම ය.සැනසුමක් කොයි කොතැන 
නැවතුමක් නැති තැනක 
නැවතුමක් කොයි කොතැන 
ආදරය ගමන ම ය. 

ඔබ තැනක නැවතිලා 
ඔබට යලි එන්න බෑ 
ඔබේ ළඟ නැවතිලා 
මට යලිත් හැරෙනු බෑ. 

ඔබේ නැවතුම ළඟින් ඔබෙ  
ගමන අරඹනු මැනේ 
මගේ නැවතුම ළඟින් මා 
ගමන නිම කරන්නේ. 

සැනසුමක් කොයි කොතැන  
නැවතුමක් නැති තැනක 
නැවතුමක් කොයි කොතැන 
ආදරය .............ගමන ම ය.